Phoenix Contact tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp các thiết bị Phoenix Contact tại Việt Nam

phoenix-contact-tai-viet-nam
Sản phẩm Phoenix Contact tại Việt Nam

Model sản phẩm:

3042667    SC 4-RZ/ 6    1928372    FBSK  5-7,5
3042670    SC 4-RZ/ 7    1928385    FBSK 10-7,5
3042683    SC 4-RZ/ 8    1928398    FBSK  2-10
3042696    SC 4-RZ/ 9    1928408    FBSK  3-10
3042706    SC 4-RZ/10    1928411    FBSK  4-10
3043323    SC 4-RZ/11    1928424    FBSK  5-10
3043336    SC 4-RZ/12    1928437    FBSK 10-10
3043349    SC 4-RZ/13    1986644    FBSK 2-10/ZFKDS 10
3043352    SC 4-RZ/14    1986657    FBSK 3-10/ZFKDS 10
3043365    SC 4-RZ/15    1986660    FBSK 4-10/ZFKDS 10
3043378    SC 4-RZ/ 1-L    1986673    FBSK 4-15/ZFKDS 10
3043381    SC 4-RZ/ 1-L BU    1986686    FBSK 3-15/ZFKDS 10
3043394    SC 4-RZ/ 1-L GNYE    1986699    FBSK 2-15/ZFKDS 10
3043404    SC 4-NS/ 1-L    1727528    SI-H-FKS 30
3043967    SC 2,5/10 NZ:1    1728996    SI-H-FKS 15
3040025    ST 2,5/ 1P-PE    1704822    SMC 1,5/ 4-G-3,81 CP1 BD:60-63
3040041    ST 2,5-QUATTRO/2P-PE    1705342    MCV 1,5/ 5-G-3,5 GY7035
3040067    STTB 2,5/ 2P-PE    1705355    MCV 1,5/ 9-G-3,5 GY7035
3042120    ST 2,5-TWIN/ 1P-PE    1706370    MCV 1,5/12-GF-3,5 AU
3042146    ST 2,5/2P-PE    1706503    MCV 1,5/ 6-G-3,5 BDS:NZX13
3042162    ST 2,5-QUATTRO/4P-PE    1706516    MCV 1,5/10-G-3,5 BDS:NZX12
3042722    ST 4/ 1P-PE    1706875    MCD 1,5/12-G1-3,81 OG
3042748    ST 4/ 2P-PE    1706888    MC 1,5/12-G-3,81 OG
3042858    ST 4-QUATTRO/2P-PE    1709555    SMC 1,5/ 4-G-3,81 YECP1BD60-63
3054037    DT 2,5/1P-PE    1709568    MC 1,5/ 4-G-3,81 YE CP1BD60-63
3209659    PIT 2,5-TWIN/1P-PE                        1710560    MC 1,5/ 4-GF-3,81 BK
3209688    PIT 2,5-QUATTRO/2P-PE                     1711255    MC 1,5/ 8-G-3,5 BU
3210059    PIT 2,5/1P-PE                             1712102    MC 1,5/ 2-GW-3,5 THR
3210897    PITTB 2,5/2P-PE                           1712212    MCV 1,5/ 7-G-3,81 GY
3040753    STTB 2,5/ 2P-DIO/O-U    1713703    MC 1,5/ 8-G-3,81 AU
3040766    ST 2,5-TWIN-MT/1P    1714155    MCV 1,5/ 3-G-3,5 BD:X9 SO
3040847    ST 2,5-TWIN-TG/1P    1715455    SMC 1,5/ 4-G-3,81 OG
3206953    RIT-WNG-SET    1715468    SMC 1,5/ 4-G-3,81 YE
3040083    D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P    1718656    MCV 1,5/ 5-GF-3,81 RD
3040096    D-STTB 2,5/ 2P    1719435    MC 1,5/ 2-G-3,5 GY
3040559    PR    1721902    MCO 1,5/ 8-GL-3,81 BUGY
3040562    PDZ/2    1722972    MC 1,5/ 8-G-3,5 BUGY
3040575    PDZ/4    1723913    MCV 1,5/ 2-G-3,81 BU 1CP BD:GE
3040588    PC    1723926    MCV 1,5/ 2-G-3,81 GY 2CP BD:A
3040591    PSH 3- 6    1723939    MCV 1,5/ 2-G-3,81 1CP BD:G,N
3040601    PSH 5-10    1723942    MCV 1,5/ 2-G-3,81 BK BD:R,T
3040614    PRZ    1725995    MCV 1,5/ 5-G-3,81 PA 1,2,4,5
3040627    PZ/2    1726910    MC 1,5/ 3-G-3,5 PIN1,9
3040630    PR/2    1726923    MC 1,5/ 4-G-3,5 PIN1,9
3040643    PZ/4    1726936    MC 1,5/ 5-G-3,5 PIN1,9
3041862    PRV/2    1727003    MCD 1,5/ 8-G1-3,81 GY
3041927    D-ST 2,5-4L/2P    1727045    MC 1,5/ 9-G-3,5 BK
3041930    D-ST 2,5-4L/1P    1727566    MC 1,5/ 2-GF-3,5 BK
3042175    D-ST 2,5-QUATTRO/4P    1727579    MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK
3042243    D-SC 2,5    1728992    MC 1,5/ 6-G-3,81 BK PIN8,6
3042337    DS-ST 2,5/2P    1729124    MC 1,5/ 3-GF-5,08 BK
3043307    D-SC 4    1729195    MCV 1,5/ 2-G-3,5 OG
3043747    D-ST 4-QUATTRO/2P    1729205    MCV 1,5/ 3-G-3,5 BU
3043750    DS-ST 4/P    1729289    SMC 1,5/ 3-GF-3,81 BK
3043815    SSL 2,5    1729409    MC 1,5/ 5-G-3,81 PA1,3,5
3043831    CZ/2    1729823    MCD 1,5/ 8-G1F-3,81 BK
3061198    ST 2,5/2P-F    1800317    MCV 1,5/ 9-G-3,81 BK
3209507    PH 2,5/9    1800331    MCV 1,5/18-G-3,81 BK
3209691    PH 2,5/2    1800337    SMC 1,5/ 4-G-3,81 BK
3209701    PH 2,5/3    1800347    MCD 1,5/10-G-3,81 BK
3209714    PH 2,5/4    1800357    MCD 1,5/ 6-G1-3,81 BK
3209727    PH 2,5/5    1801080    MC 1,5/11-G-3,5 BK
3209730    PH 2,5/6    1803277    MC 1,5/ 2-G-3,81
3209743    PH 2,5/7    1803280    MC 1,5/ 3-G-3,81
3209756    PH 2,5/8    1803293    MC 1,5/ 4-G-3,81
3209769    PH 2,5/10    1803303    MC 1,5/ 5-G-3,81
3209772    PH 2,5/11    1803316    MC 1,5/ 6-G-3,81
3209785    PH 2,5/12    1803329    MC 1,5/ 7-G-3,81
3209798    PH 2,5/13    1803332    MC 1,5/ 8-G-3,81
3209808    PH 2,5/14    1803345    MC 1,5/ 9-G-3,81
3209811    PH 2,5/15    1803358    MC 1,5/10-G-3,81
3209837    ST 2,5/1P-F    1803361    MC 1,5/11-G-3,81
3209853    ST 2,5-QUATTRO/2P-F    1803374    MC 1,5/12-G-3,81
3210910    HSH    1803387    MC 1,5/13-G-3,81
3212015    CPH 3-9    1803390    MC 1,5/14-G-3,81
3212028    CPH 4-12    1803400    MC 1,5/15-G-3,81
3005947    FBS  2-10    1803413    MC 1,5/16-G-3,81
3005950    FBS  2-12    1803426    MCV 1,5/ 2-G-3,81
3005963    FBS 2-16    1803439    MCV 1,5/ 3-G-3,81
3006535    FBSTB 10-ZDIK GY    1803442    MCV 1,5/ 4-G-3,81
3006548    FBSTB 10-ZDIK BU    1803455    MCV 1,5/ 5-G-3,81
3006551    FBSTB 10-ZDIK RD    1803468    MCV 1,5/ 6-G-3,81
3006564    FBSTB 80-ZDIK GY    1803471    MCV 1,5/ 7-G-3,81
3006577    FBSTB 80-ZDIK BU    1803484    MCV 1,5/ 8-G-3,81
3006580    FBSTB 80-ZDIK RD    1803497    MCV 1,5/ 9-G-3,81

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Phoenix Contact tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

ĐT: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Xem thêm: Sản phẩm Mô đun chuyển mạch Phoenix Contact

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá