Mô đun chuyển đổi Cabur Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp Mô đun chuyển đổi Cabur Việt Nam.

bo-nguon-chuyen-doi-cabur
Sản phẩm bộ nguồn chuyển đổi Cabur tại Việt Nam

Model sản phẩm Cabur cung cấp tại Việt Nam:

8901027 CH-PCB PRINTED CIRCUIT BOARD FOR CH

8901028 CK-PCB PRINTED CIRCUIT BOARD FOR CK

8904001 G2RL-1-24DC RE_OM__24DC_1SC_12A

8904002 G2RL-2-24DC RE_OM__24DC_2SC__8A

8904008 G2R-1 48VDC RE_OM__48DC_1SC_10A

8904009 G2R-2-48VDC RE_OM__48DC_2SC__5A

8904016 G2R-1-12AC RE_OM__12AC_1SC_10A

8904017 G2R-2-12AC RE_OM__12AC_2SC__5A

8904018 MY4-12VDC RE_OM__12DC_4SC__3A

8904027 HF41F24-ZS RE_HF__24DC_1SC__6A

8904030 MY4-24VDC RE_OM__24DC_4SC__3A

8904039 RT 114.012 RE_SC_12DC_1SC_12A

8904040 HF115F0122ZS4 RE_HF__12DC_2SC__8A

8904042 RY2-11024 RE_SC__24DC_1SC_X_CR

8904047 RT-114-110C RE_SC_110DC_1SC_12A

8904048 RX-114-524C  RE_SC__24AC_1SC_12A

8904049 RT-114-615C RE_SC_120AC_1SC_12A

8904050 RX-114-730C RE_SC_230AC_1SC_12A

8904052 RX-424-024C RE_SC__24DC_2SC__8A

8904054 RT-424-110 RE_SC_110DC_2SC__8A

8904055 RX-424-524C RE_SC__24AC_2SC__8A

8904056 RT-424-615C RE_SC_120AC_2SC__8A

8904057 RX-424-730C RE_SC_230AC_2SC__8A

8904058 RX-314-024C RE_SC__24DC_1SC_16A

8904066 G2R-1-24DC RE_OM__24DC_1SC_10A

8904067 G2R-2-24DC RE_OM__24DC_2SC__5A

8904402 SSR20-524B OPTO 10-32/0-35DC 5A

8904403 SSR21-3240B OPTO 10-32/12-275AC

8904404 HFS4024D50D2TL HF OPTO 24DC/60DC

8904405 HFS40A24D220A3Z OPTO HF 24DC/230AC

8911012 BATT12V1.2AH BATTERY 12V 1.2 AH

9000373 KG41B.T306 DISCONNECT 40A 690VDC

9000374 KG80.T306 DISCONNECT 63A 650VDC

9000375 US101 FUSE HOLDER  PV 10,3X38

9000376 CMS810BB1F13 13 POLES LINKED BRIDGE

9000392 BP2 2 POLES BRIDGE SPD

9000393 BP3 3 POLES BRIDGE SPD

9000394 BP4 4 POLES BRIDGE SPD

9000395 T20HF220 Photovoltaic diode block

9000401 DCT1-2 FUSE.FV.1000VDC..1A

9000402 DCT2-2 FUSE.FV.1000VDC..2A

9000403 DCT3-2 FUSE.FV.1000VDC..3A

9000404 DCT4-2 FUSE.FV.1000VDC..4A

9000405 DCT5-2 FUSE.FV.1000VDC..5A

9000406 DCT6-2 FUSE.FV.1000VDC..6A

9000407 DCT7-2 FUSE.FV.1000VDC..7A

9000408 DCT8-2 FUSE.FV.1000VDC..8A

9000409 DCT10-2 FUSE.FV.1000VDC.10A

9000410 DCT12-2 FUSE.FV.1000VDC.12A

9000411 DCT15-2 FUSE.FV.1000VDC.15A

9000412 DCT20-2 FUSE.FV.1000VDC.20A

9000413 DCT25-2 FUSE.FV.1000VDC.25A

9000414 DCT30-2 FUSE.FV.1000VDC.30A

9000417 MI0100 STRING BOX CABINET PV 150X300

9000418 MI0200 STRING BOX CABINET PV 300X300

9000419 MI0300 STRING BOX CABINET PV 450X300

9000420 MI0400 STRING BOX CABINET PV 600X300

9000430 MIAL40 SUPPORT FOR WALL FIXING

9000431 MIPL20 LOCKER

9000432 9000432 2 x hinges boxes MI0

9000434 MIZS11 KEY LOCKER

9000437 DIN MI0300 DIN Guide for MI0300

9000454 9000454 Disconnector for string box – 20 A 1.000 Vdc

9000455 9000455 Disconnector for string box – 30 A 1.000 Vdc

9000456 DIN MI0200 DIN Guide for MI0200

9000459 DIN MI0400 DIN Guide for MI0400

9000461 9000461 KVES1 key for string boxes 12-54 modules

9000462 9000462 KVPL2 Piombatura for string boxes 12-54 modules

9000499 9000499 Disconnector Socomec 800 Vdc

9000502 KV_PC_8109  Box 9 modules

9000503 KV_ 8112 Box 12 modules

9000504 9000504 Box 18 modules

9000513 KV_8224_M Box 2×12 modules

AC100 ACB.70/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

AC104 ACB.70/CO CLAMPING COLLAR

AC400 ACB.120/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

AC404 ACB.120/CO CLAMPING COLLAR

AC700 ACB.185/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

AC705 ACB.185/CO CLAMPING COLLAR

ADR02 ADR/2 ADAPTER

ADR04 ADR/4 ADAPTER

ADR06 ADR/6 ADAPTER

ADRKITEK KIT CABUR EKTEAM

ADRKITGR KIT CABUR GRAPHTEC

ADRKITMU KIT CABUR MUTOH

AF201 AFO/PT END SECTION

AF400 AFO.2/2+2 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

AF410 AFO.2/2+2/TP FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

AF500 AFO.2/1+1 FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

BBC02 BB/CBD.2 BIG BOX N° 1400 CBD.2

BBC04 BB/CBD.4 BIG BOX N° 1000 CBD.4

BBC06 BB/CBD.6 BIG BOX N°  900 CBD.6

BBC10 BB/CBD.10 BIG BOX N° 600 CBD.10

BBD04 BB/DAS.4 BIG. BOX N°  700 DAS.4

BBD04GR BB/DAS.4/GR BIG BOX N. 700 DAS.4

BC100 BCA.70/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

BC400 BCA.120/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

BCC02 BB/CBC.2 BIG BOX N° 1400 CBC.2

BCC02GR BB/CBC.2/GR BIG BOX N° 1400 CBC.2

BCC04GR BB/CBC.4/GR BIG BOX N° 1000 CBC.4

BIN043015 BIN043015 CHANNEL FOR MARKING STRIPS 430X15

BIN100015 BIN100015 CHANNEL FOR MARKING STRIPS 1000X15

BIN10009A BIN10009A CHANNEL FOR MARKING STRIPS TA209W/Y (L 1000mm / H 9mm) – 20 PCS

BIN10009AHP BIN10009AHP HP ADHESIVE CHANNEL FOR MARKING STRIPS TA209W/Y (L 1000mm / H 9mm) – 20 PCS

BIN5009A BIN5009A CHANNEL FOR MARKING STRIPS TA209W/Y (L 500mm / H 9mm) – 20 PCS

BIN5009AHP BIN5009AHP HP ADHESIVE CHANNEL FOR MARKING STRIPS TA209W/Y (L 500mm / H 9mm) – 20 PCS

BP100 BPL.4 MULTI POLE TERMINAL BLOCK ATEX CQ403

BP200 BPL/R MULTI POLE TERMINAL BLOCK ATEX CQ403

BP300 BPL.4/PS MULTI POLE TERMINAL BLOCK

BP310 BPL.4/PS/A MULTI POLE TERMINAL BLOCK

BS391 BS391 POLARISING ELEMENT VPC/F

BS392 BS392 POLARISING ELEMENT VPC/F

BT001 BT/DIN/PO END BRACKET

BT003 BT/3 END BRACKET

BT005 BTU END BRACKET

BT006 BT/2 END BRACKET

BT007 BTO END BRACKET

CAB15MM CAB15MM TOOL LENGHT 15 X MAX 5 MARKS

CAB30MM CAB30MM TOOL LENGHT 30 X MAX 10 MARKS

CABDIS CABDIS DISPENSER 25 STRIPS

CABDIS1 CABDIS2 DISPENSER 25 STRIPS

CABUNC CABUNC HOOK FOR MARKS EXTRACTION

CABURJET CABURJET CABURJET PRINTING SYSTEM

CAMUT02 CAMUT.12/02 12 POLE BLOCK – 2,5 MM²

CAMUT04 CAMUT.12/04 12 POLE BLOCK – 4 MM²

CAMUT06 CAMUT.12/06 12 POLE BLOCK – 6 MM²

CAMUT10 CAMUT.12/10 12 POLE BLOCK – 10 MM²

CAMUT16 CAMUT.12/16 12 POLE BLOCK – 16 MM²

CAMUT25 CAMUT.12/25 12 POLE BLOCK – 25 MM²

CAMUT35 CAMUT.12/35 12 POLE BLOCK – 35 MM²

CB009 CB/SH SCREENING LUG

CB061 CBC.2-10/PT END SECTION

CB061GR CBC.2-10/PT/GR END SECTION

CB110 CBD.2 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB110CR CBD.2/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 2,5 mm square – Phillips head screw

CB111 CB2/PT POLYAMIDE END SECTION

CB111GR CB2/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB112 CBD.2/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB130 CBD.2/A TERMINAL BLOCK ORANGE

CB140 CBD.2/B TERMINAL BLOCK WHITE

CB150 CBD.2/V TERMINAL BLOCK GREEN

CB160 CBD.2/R TERMINAL BLOCK RED

CB161 CBC.16/PT END SECTION

CB161GR CBC.16/PT/GR END SECTION

CB170 CBD.2/N BLACK TERMINAL BLOCK

CB180 CBD.2/GL YELLOW TERMINAL BLOCK

CB212 CBD.4/P POLYAMIDE END SECTION

CB230 CBD.4/A ORANGE TERMINAL BLOCK

CB240 CBD.4 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB240CR CBD.4/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 4 mm square – Phillips head screw

CB241 CB4/6/PT POLYAMIDE END SECTION

CB241GR CB4/6/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB250 CBD.4/B TERMINAL BLOCK WHITE

CB260 CBD.4/N TERMINAL BLOCK BLACK

CB270 CBD.4/V TERMINAL BLOCK GREEN

CB280 CBD.4/R TERMINAL BLOCK RED

CB290 CBD.4/G TERMINAL BLOCK GREY

CB295 CBD.4/GL TERMINAL BLOCK YELLOW

CB312 CBD.6/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB340 CBD.6 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB340CR CBD.6/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 6 mm square – Phillips head screw

CB351 CBC.35/PT END SECTION

CB351GR CBC.35/PT/GR END SECTION

CB360 CBD.6/GL TERMINAL BLOCK YELLOW

CB390 CBD.6/V TERMINAL BLOCK GREEN

CB412 CBD.10/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB431 CB10/PT POLYAMIDE END SECTION

CB431GR CB10/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB440 CBD.10 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB440CR CBD.10/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 10 mm square – Phillips head screw

CB460 CBD.10/GL TERMINAL BLOCK YELLOW

CB470 CBD.10/V TERMINAL BLOCK GREEN

CB480 CBD.10/R TERMINAL BLOCK RED

CB510 CBD.16 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB510CR CBD.16/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 16 mm square – Phillips head screw

CB511 CB16/PT POLYAMIDE END SECTION

CB511GR CB16/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB512 ‘CBD.16/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB560 CBD.16/GL TERMINAL BLOCK YELLOW

CB610 CBD.35 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB610CR CBD.35/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 35 mm square – Phillips head screw

CB610GR CBD.35/GR CBD.35/GR FEED THROUGH TERMINAL BLOCK ATEX CQ403

CB611 CB35/PT POLYAMIDE END SECTION

CB611GR CB35/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB612 CBD.35/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB660 CBD.35/GL TERMINAL BLOCK YELLOW

CB670 CBD.35/V TERMINAL BLOCK GREEN

CB710 CBD.50 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB710CR CBD.50/CR FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK 50 mm square – Phillips head screw

CB710GR CBD.50GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB711 CB50/PT POLYAMIDE END SECTION

CB711GR CB50/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB712 CBD.50/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB810 CBD.70 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CB810GR CBD.70/GR CBD.70/GR FEED THROUGH TERMINAL BLOCK ATEX CQ403

CB811 CB70/PT POLYAMIDE END SECTION

CB811GR CB70/PT/GR POLYAMIDE END SECTION

CB812 CBD.70/P POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC02 CBC.2 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC02GR CBC.2/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC02R CBC.2/R  RED FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

CBC02V CBC.2/V GREEN FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

CBC04 CBC.4 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC04GR CBC.4/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC04R CBC.4/R RED FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK

CBC06 CBC.6 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC06GR CBC.6/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC10 CBC.10 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC10GR CBC.10/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC16 CBC.16 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC16GR CBC.16/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC35 CBC.35 POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBC35GR CBC.35/GR POLYAMIDE FEED-THROUGH T.B.

CBI02 CBC.2(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI04 CBC.4(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI06 CBC.6(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI061 CBC.2-10/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBI10 CBC.10(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI16 CBC.16(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI161 CBC.16/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBI35 CBC.35(EX)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBI351 CBC.35/PT BLU POLYAMIDE END SECTION

CBIN043015 CBIN043015 COVER FOR CHANNEL 430X15

CBIN100015 CBIN100015 COVER FOR CHANNEL 1000X15

CBX12 CBD.2(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX13 CB2/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX24 CBD.4(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX25 CB4/6/PT(EX)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX34 CBD.6(Ex)i BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX44 CB10/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX45 CBD.10(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX52 CBD.16(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX53 CB16/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX62 CBD.35(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX63 CB35/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX72 CBD.50(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX73 CB50/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CBX82 CBD.70(Ex)I BLU POLYAMIDE TERMINAL BLOCK

CBX83 CB70/PT(Ex)I BLU POLYAMIDE END SECTION

CCBR4160 COP4160 COPPER BUSBAR SUPPORT COVER

CCBR4400 COP4400 COPPER BUSBAR SUPPORT COVER

CCH02 CCH/2,5-4 SCREWDRIVER

CCH06 CCH/6 SCREWDRIVER

CCV03 CCV/2,5 SCREWDRIVER

CCV04 CCV/4 SCREWDRIVER

CCV05 CCV/5 SCREWDRIVER

CD003 CDA/BT END BRACKET

CD100 CDA.70/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

CD101 CDA/70/PT END SECTION

CD102 CDA.70/CO CLAMPING COLLAR

CD200 CDA.70/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK

CD300 CDA.70/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL.

CD400 CDA.120/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

CD401 CDA/120/PT END SECTION

CD402 CDA.120/CO CLAMPING COLLAR

CD500 CDA.120/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK

CD600 CDA.120/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL.

CD701 CDA/185/PT END SECTION

CD703 CDA.185/CO CLAMPING COLLAR

CD710 CDA.185/BB BAR/BAR POWER TERMINAL BLOCK

CD810 CDA.185/BC BAR/CABLE POWER TERMINAL BLOCK

CD910 CDA.185/CC CABLE/CABLE POWER TERMINAL BL.

CE110 CBE.2 EARTH TERMINAL BLOCK 2IN/2OUT

CF100 CF.12/1+1 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK

CF101 CF/PT END SECTION

CF102 CF/BI  INSULATION WASHER

CF104 CF/DD SMALL NUT

CF200 CF.12/2+2 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK

CF201 CF/BR SHORT INSULATION WASHER

CF301 CF/PTM UPPER END SECTION

CF400 CF.08/2+2 PUSH-ON CONNEC. 12-WAY BLOCK

CF900 CF.12/CPT PUSH-ON CONNECT. 12- WAY BLOCK

CFX11 CF/PT(Ex)i END SECTION

CGI150 CGI/150LIN LINEAR RESIN JOINT

CGI180 CGI/180LIN LINEAR RESIN JOINT

CGI210 CGI/210LIN LINEAR RESIN JOINT

CGI260 CGI/260LIN LINEAR RESIN JOINT

CGI360 CGI/360LIN LINEAR RESIN JOINT

CGRES210 CGRES/210 RESIN

CGRES350 CGRES/350 RESIN

CGRES450 CGRES/450 RESIN

CGRES80 CGRES/80 RESIN

CGT180 CGT/180DER RESIN T-JOINT

CGT240 CGT/240DER RESIN T-JOINT

CGY150 CGY/150DER RESIN Y-JOINT

CGY180 CGY/180DER RESIN Y-JOINT

CGY240 CGY/240DER RESIN Y-JOINT

CGY310 CGY/310DER RESIN Y-JOINT

CI110 CBR.2(EX)I FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK – 2 in / 2 out

CLNRJET CLNRJET CLEANER X CABURJET PRINTER

CNT06 CNT.6 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL BLOCK

CNT16 CNT.16 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL BLOCK

CNT161 CNT16/PT END SECTION

CNT35 CNT.35 NEUTRAL DISCONNECT TERMINAL BLOCK

CNT351 CNT35/PT END SECTION

CNT601 CNT6/PT END SECTION

CNTSU CNT/SU COLLECTING BUSBAR SUPPORT

CONT206 CONT/2/06 2X6 MM²  TERMINAL BLOCK

CONT216 CONT/2/16 2X16 MM²  TERMINAL BLOCK

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Cabur Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá