Máy bơm A-ryung tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp máy bơm A-ryung tại Việt Nam

bom-a-ryung-tai-viet-nam
Máy bơm A-ryung tại Việt Nam

Model sản phẩm Aryung Việt Nam:

Coolant Pump that is used for cutting procedure Aryung Pump
of machine tool is classified to submersible
type(F-Type) and self priming type(A-Type).
ACP-F Aryung Pump
DIVISION : Submerged TYPE
TYPE : 60F
100F Aryung Pump
180F
250F
400F Aryung Pump

ACP-HF
DIVISION : Submerged TYPE
TYPE : 180HF 18, 25 Aryung Pump
250HF 18, 25
400HF 18, 28
600HF 18, 28 Aryung Pump
ACP-MF
DIVISION : High Liquid TYPE
TYPE : 900MF Aryung Pump

1500MF
2200MF
3700MF Aryung Pump
ACP-BMF
DIVISION : Large-liquid TYPE
TYPE : 1500BMF Aryung Pump
2200BMF
3700BMF
5500BMF Aryung Pump
ACP-HMFS
DIVISION : Large-Pressure TYPE
TYPE : 900HMFS 30 Aryung Pump
900HMFS 45
1500HMFS 60
1500HMFS 70 Aryung Pump
2200HMFS 85
2200HMFS 100
3700HMFS 115 Aryung Pump
3700HMFS 130

3700HMFS 145
ACP-HMFC Aryung Pump
DIVISION : High-Pressure TYPE
TYPE : 3700HMFC 180V(H)
3700HMFC 200V(H) Aryung Pump
5500HMFC 280V(H)
5500HMFC 300V(H)
ACP-A Aryung Pump
DIVISION : Self Priming TYPE
TYPE : 61A
101A Aryung Pump
181A
251A
401A Aryung Pump

901A
ACRK
DIVISION : Immersible Pump Aryung Pump
TYPE : ACRK2
ACRK4
ACRK8 Aryung Pump
ACRK16
ACHK
DIVISION : Immersible Pump Aryung Pump
TYPE : ACHK2
ACHK4
ASPK Aryung Pump
DIVISION : Suction Pump
TYPE : ASPK2
ASPK4 Aryung Pump
ASPK8
ACH
DIVISION : Immersible Pump Aryung Pump
TYPE : ACH2
ACH4
ACRN Aryung Pump

DIVISION : Vertical Pump
TYPE : ACRN2
ACRN4 Aryung Pump
ACRN8
ACRN16
ACHI Aryung Pump
DIVISION :
TYPE : AMFP-X
DIVISION : Self-Priming TYPE Aryung Pump
TYPE : 32X
50X
ASF Aryung Pump
DIVISION : Suction Filter Immersion TYPE
TYPE : 60L
180L Aryung Pump
250L
400L
180HL 18 Aryung Pump
400HL 18
400HL 28
900L Aryung Pump
1500L
09L45
15L70 Aryung Pump
22L100
37L145
37L200 Aryung Pump
ACPQ-MF
DIVISION : Submerged TYPE
TYPE : 400 MF18 Aryung Pump
400 MF28
750 MF18
750 MF28 Aryung Pump

ACPQ-SF
DIVISION : Large-Liquid TYPE
(Impeller : stainless-steel) Aryung Pump
TYPE : 900 SF
1500 SF
2200 SF Aryung Pump
3700 SF
ACPQ-BSF
DIVISION : Large-Liquid TYPE Aryung Pump
(Impeller : stainless-steel)
TYPE : 1500 BSF
2200 BSF Aryung Pump
3700 BSF
5500 BSF
ACPQ-HSP Aryung Pump
DIVISION : High-Pressure TYPE
(Impeller : stainless-steel)
TYPE : 300 HSP200 Aryung Pump
400 HSP280
Hydraulic & Oil T-Rotol Pump
AR1-F Aryung Pump
Division : Reversible Pump
TYPE : AR1-2F
AR1-3F Aryung Pump

AR2-FC
Division : Reversible Pump
TYPE : AR2-4FC Aryung Pump
AR2-8FC
AR2-12FC
ATP-S(VB) Aryung Pump
Division : T-Rotor Pump
TYPE : ATP-11S(VB)
ATP-12S(VB) Aryung Pump
ATP-13S(VB)
ATP-HA(VB)

Division : Dual Seal Type Aryung Pump
TYPE : ATP-204HA(VB) ~
ATP-220HA(VB)
ATP-3¡Ø¡ØH(F)VB Aryung Pump
Division : Dual Seal Type
TYPE : ATP-320H(F)VB
ATP-340H(F)VB Aryung Pump
ATP-4¡Ø¡ØHVB
Division : T-ROTOR pumps
TYPE : ATP-420HVB Aryung Pump
ATP-440HVB
AMTP-HA
Division : Dual Seal Type Aryung Pump
TYPE : AMTP-204HA(VB) ~
AMTP-220HA(VB)
AMTP-HA/HAVB Aryung Pump
Division : Dual Seal Type
TYPE : AMTP-206HAM-206HAVB ~
AMTP-216HAM-216HAVB Aryung Pump

AMTP-HAVBF
Division : Filter Type
TYPE : AMTP-204HAVBF ~ Aryung Pump
AMTP-220HAVBF
AMTP-LN
Division : T-ROTOR pumps Aryung Pump
TYPE : AMTP-204LN(VB)
AMTP-220LN(VB)
AMTP-FAVB,HFVB Aryung Pump
Division : T-ROTOR pumps
TYPE :
AMTP-321FAVB Aryung Pump
AMTP-341FAVB

AMTP-320HFVB
AMTP-340HFVB Aryung Pump
AMTP-MS,MT
Division : Motor T-Rotor
Pump Aryung Pump
TYPE : AMTP-11MS(VB)
AMTP-12MS(VB)
AMTP-13MS(VB) Aryung Pump
Oil Lubrication Pump
AMGP-01A
Division : Auto Oil Pump Aryung Pump
TYPE : AMGP-01A
AMGP-01AF
AMGP-01AF-T03 Aryung Pump
AMGP-01AF-T
AMGP-01AF-T03-T
AMGP-01M Aryung Pump
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-01M
AMGP-01MF Aryung Pump

AMGP-01MF-P
AMGP-01M F-T03
AMGP-01S Aryung Pump
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-01S
AMGP-01SF Aryung Pump
AMGP-01NS
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-01NS Aryung Pump
AMGP-200NS
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-200NS-T03 Aryung Pump
AMGP-200NS-T06
AMGP 01N,02N
Division : Auto Oil Pump Aryung Pump
TYPE : AMGP-01N

AMGP-02N
AMGP-03,05 Aryung Pump
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-03
AMGP-05 Aryung Pump
AMGP-03C,05C
Division : Auto Oil Pump
TYPE : AMGP-03 Aryung Pump
AMGP-05
AMLA-03
Division : Auto Oil Pump Aryung Pump
TYPE : AMLA-03

ALP-8LF
Division : Manual Oil Pump Aryung Pump
TYPE : ALP-8LF
ALP-7LH
Division : Manual Oil Pump Aryung Pump
TYPE : ALP-7LH
DB

Division : Distributor (Oil Proportional Type) Aryung Pump
TYPE : DB-3M, DB-4M, DB-5M, DB-6M,
DB-7M, DB-8M, DB-10M, DB-3PT, DB-4PT,
DB-5PT, DB-6PT, DB-7PT, DB-8PT, DB-10PT Aryung Pump
ARD-(Q)340,350
Division : Distributor
(Oil Measuring Type) Aryung Pump
TYPE : ARD-340
ARD-350
PVO Aryung Pump
Division : Distributor
(Oil Measuring Type)
TYPE : PVO Aryung Pump
ASA,AJB
Division : Flow Unit

TYPE : ASA Aryung Pump
AJB
AOML-700PC
DIVISION : Oil Mist Aryung Pump
TYPE : AOML-700PC
AOML-03NS
DIVISION : Oil Mist Aryung Pump
TYPE : AOML-03NS
ARD-440
DIVISION : Oil Mist Aryung Pump

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm A-ryung tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá