Duplomatic tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp thiết bị van thủy lực Duplomatic tại Việt Nam

duplomatic-tai-viet-nam
Duplomatic tại Việt Nam

Model sản phẩm van thủy lực Duplomatic Việt Nam:

EDM-M224/20E0
DS5-RSA4/12N
coil DS5-RSA4/12N
DS5-S2/12N
coil DS5-S2/12N
GP – External gear pumps 11100
1P – External gear pumps 11110
IGP – Internal gear pumps 12100
DFP – Fixed displacement vane pumps 13100
PVD – Variable displacement vane pumps with direct adjuster 14100
PVE – Variable displacement vane pumps with direct pressure regulator 14110
New vane pumps PVE series 30.
They are variable displacement vane pumps with direct pressure regulator.
Available in four dimensions with…
PVA – Variable displacement vane pumps with pilot adjuster 14200

VPPM – Variable displacement axial-piston pumps for
medium-high pressure 16100
VPPL – Variable displacement axial-piston pumps
for medium-low pressure 16200
CRQ – Pilot operated pressure control valve 21110
DBV – Direct operated pressure control valve 21120
PCK06 – Two- and three-way pressure compensator with
fixed or variable adjustment 21140
CD1-W – Direct operated pressure control valve 21200
Details RM*-W – Pressure control valves 21210
Details RQ*-W – Pressure relief valves 21220
Details RQ*P – Solenoid operated pressure relief valves 21300
RQM*-W Solenoid operated pressure relief valve with unloading
and pressure selection 21230
Details RQM*-P – Solenoid operated pressure relief valves
with unloading and pressure selection 21310
Details MRQA – Unloading valve (for circuits with accumulator) 21400
Details RQ**-P – Unloading valve (for circuits with accumulator) 21410
Details RQ*M*-P – Unloading valve with automated or solenoid
operated venting 21420

Details RQM*K-P – Solenoid operated pressure relief valves with unloading
and pressure selection – explosion proof ATEX 94/9/CE 21510
The RQM*K-P valves are explosion-proof pressure relief valves,
available in in ISO 6264 (CETOP RP 121H) subplate
mounting version with three nominal
Z*P – Pressure reducing valves 22300
Sequence valve (S) unloading valve (U) backpressure valve (T)
balancing valve (X) 23300
Details ZC2 – Balancing valves 24300
Details DZC* – Balancing valves 24310
RS* – Double-acting throttle flow control valve 31200
Details RSN* – Single-acting throttle flow control valve
RPC1 – Pressure and temperature compensated flow control valve 32200
Details RPC* – Pressure and temperature compensated
flow control valves 32300
RPC1-T3 – Pressure and temperature compensated three-way
flow control valve 32250
Details RPC*-*T3 – Pressure and temperature compensated
three-way flow control valves 32350
CP1R*-W – Roller operated fast/slow speed selection valve 36100
K4WA/C – Deceleration valve 36200

DL2 – Solenoid operated directional control valve,
compact version – ISO 4401-02 (CETOP R02) 41100
pmax 250 bar Qmax 20 l/min
Direct acting, subplate mounting directional control valve,
with mounting surface according to ISO 4401-02 (CETOP…
Details DS3 – Solenoid operated directional
control valve ISO 4401-03 41150
Details DL3 – Solenoid operated directional control valve
in compact execution 41211
pmax 280 bar Qmax 50 l/min Suitable for the mobile sector
(agricultural machines), it has four different surface treatments

available: standard phosphating, carbonitriding with…
Details DL3B – 8 watt solenoid operated directional
control valve – ISO 4401-03 (CETOP 03) 41220
Details Solenoid operated directional control valve
with junction box NFPA D03 41230
Details MDS3 – Solenoid operated directional control valve 41251
Details MDF3 – Shut-off 41270
Details DS5 – Solenoid operated directional control valve 41310
Details Solenoid operated directional control valve with junction
box NFPA D05 41320
Details DL5 – Solenoid operated directional control valve
in compact execution 41330
pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the mobile sector

(agricultural machines), it has four different surface treatments
available: standard phosphating, carbonitriding with…
Details DL5B – DC Solenoid operated directional control valve
in compact execution 41335
pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the application in
the mobile sector (agricultural machines).
The valve is available with DC current solenoids only.The…
Details DD44 – Solenoid operated directional control valve 41350
BD6 – Bankable directional control valve 44100

Details BLS6 – Bankable load sensing proportional control valve 44150
E*P4 – Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41400
41400 catalogue updating: new high pressure version
Details DSP7 – Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41420
41420 catalogue updating: new high pressure version
Details DSP10 – Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41440
DS(P)*M – Solenoid operated directional control valves with monitored spools 41505
DT03 – Poppet type solenoid operated directional control valve 42200

Details MDT – Poppet type solenoid operated directional control valve 42250
Details KT08 – Poppet type solenoid operated valve – cartridge type 43100
DSH* – Lever operated directional control valve 41600
Details DSR3 – Roller cam operated directional control valve 41610
Details DSA* – Pneumatically operated directional control valve
Details DSC3 – Hydraulically operated directional control valve 41630
Details DSB* – Self-reversing valve 41640

EC – Electric connectors 49000
Details ECL – Power saving device for on-off s 49300
Details ECF – Amplified connector for fast command
for on-off single s49310
Check valves VSK* – Shuttle valves – cartridge type 45110
VR*-I – Check valves – cartridge type 45100

Details VD*-W* – Check valves – mounting in-line 45200
Details VR*-P – Check valves – subplate mounting 45300
Details VP*-P*-MU – Hydro-pilot operated check valves 46300
CFP – Filling valves 46400
Logic elements – LC* Cartridge valves – LP* Covers 48900
PM* – Subplates for pressure control valves,
flow control valves and directional valves 51000
PE – Blanking plate 59000
P2A*L – Manifolds for ISO 4401-03 valves with side ports 52100
Details P2X*M – Manifolds for ISO 4401-03 valves with ports on rear 52110
P2* – Modular subplates for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves 52000
Details P4D* – Modular subplates for ISO 4401-05 valves 53000
RM4*-MP – Subplate with pressure relief valve 53200
Details P4D-RQM5 – Modular subplate with pressure relief valve
and unloading 53300

PRM2 – Direct operated pressure relief valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 61100
Details MCD – Direct operated pressure relief valve 61200
Details MRQ – Pilot operated pressure relief valve 61220
Details PBM3 – Backpressure valve 61260
Details RQ4M – Pilot operated pressure relief valve 61300
Details PRM7 – Pilot operated pressure relief valve 61410
Details MZD – Direct operated three-way pressure reducing valve 62200
Details Z4M – Pilot operated pressure reducing valve 62300

Details PZM7 – Pressure reducing valve 62410
Details MSD – Direct operated sequence valve 63200
Details SD4M – Direct operated sequence valve 63300
Details PCM3 – Two and three-way pressure compensator,
with fixed or variable adjustment 63310
Details PCM5 – Two-way pressure compensator with fixed adjustment 63320
Details PCM8 – Two- and three-way pressure compensator with
fixed adjustment 63520
QTM2 – Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 64100
Details MERS – Flow restrictor valve 64200
Details QTM5 – Flow restrictor valve 64310
Details QTM7 – Flow restrictor valve 64410
Details RPC1*/M – Flow control valve 66200
Details RPC1*/4M – Flow control valve 66300
CHM2 – Direct check valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 65100
Details MVR – Direct check valve 65200
Details MVR-RS/P – Direct check valve with flow restrictor 65210
Details MVPP – Pilot operated check valve 65250

Details VR4M – Direct check valve 65300
Details CHM5 – Pilot operated check valve 65360
Details CHM7 – Pilot operated check valve 65410
RLM3 – Electric fast/slow speed selection valve 66260
HC2 – ISO 6020/2 – DIN 24554 tie rods cylinders 71000
HCX – Tie rods servo-cylinders 71100
HC3 – ISO 6022 heavy duty cylinders – DIN 24333 71200
CRE – Direct operated pressure control valve with electric
proportional control 81100

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Duplomatic tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Xem thêm: Van thủy lực Duplomatic Việt Nam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá