Dold tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp thiết bị mô đun chuyển mạch Dold tại Việt Nam

dold-tai-viet-nam
Dold tại Việt Nam

Model sản phẩm Dold tại Việt Nam:

Emergency stop module UF 6925
Emergency stop module LG 5924
Emergency Stop Module LG 5925
Emergency stop module, extremly small RK 5942
Emergency Stop Module LG 5925
Emergency stop module, extremly small RK 5942
Emergency stop module BD 5935
Emergency stop module BD 5987
Emergency stop module BG 5924
Emergency stop module BG 5925
Emergency stop module with voltage failure detection BH 5903
Emergency stop module with time delay BH 5928
Emergency Stop Module With Time Delay BI 5928
Emergency stop module with voltage failure detection BL 5903
Emergency stop module BN 5930.48/203
Emergency stop module BN 5930.48/204
Emergency stop module BN 5983
Emergency stop module IP 5924

Safety Module for Elevator Controls LG 5925/034
Emergency Stop Module With Time Delay LG 5928
Emergency stop module BN 5930.48
Emergency stop module BO 5988
Safety Module for Safety Switches LG 5925/920
Light Curtain Controller With Selectable Operating Modes BH 5902
Light Curtain Controller LG 5925/900
Two-hand safety relay LG 5933
Two-hand safety relay BD 5980N
Two-hand safety relay BG 5933
Two-hand safety relay BH 5933
Safety mat switch gear BG 5925/910
Safety edge module LG 5944
Extension module BG 5929
Extension module LG 5929
Extension module UG 6929
Extension module BN 3081

Delay module, Release Delay BA 7924
Delay module, release delayed BG 7925
Delay module, release delayed BG 7926
Delay module, release delayed BH 7925
Delay module, release delayed IL 7824
Delay module, release delayed IN 7824
Delay module, on delayed LG 7927
Delay module, release delayed LG 7928
Speed or standstill monitor BH 5932
Standstill monitor LH 5946
Speed and standstill monitor UH 5947
Speed monitor UH 6932

Speed and frequency monitor UH 6937
Standstill monitor UG 6946
Radio controlled safety module UH 6900
Residual current monitor, Type A IL 5882
Residual current monitor, Type A SL 5882
Residual current monitor, Type B RN 5883
Residual current monitor, Type A, with integrated transformer IR 5882
Insulation monitor MK 5880N
Insulation monitor IL 5880
Insulation monitor IL 5881
Insulation monitor SL 5880
Insulation monitor SL 5881
Insulation monitor AI 897
Insulation Monitoring Relay BD 5877/241
Insulation monitor MH 5880
Insulation monitor UH 5892
Insulation monitor IN 5880/711
Insulation monitor RN 5897/010
Insulation monitor RN 5897/020
Locating current injector RR 5886
Insulation fault locator RR 5887
Lamp Tester MK 9994

Lamp Tester MK 9995
Lamp Tester AI 990
Fault Annunciator System IL 5990
Fault Annunciator System IL 5991
Fault Annunciator System SL 5990
Fault Annunciator System SL 5991
Fault Annunciator System AD 5960
Fault Annunciator System AD 5992
Fault Annunciator System AD 5993
Fault Annunciator System AD 5998
Fault Annunciator System AD 5999
Common Alarm Annunciator RP 5990
Common Alarm Annunciator RP 5991
New- / First- / Common Signal Annunciator RP 5994
New- / First- / Common Signal Annunciator RP 5995
Fault Annunciator System EP 5966

Fault Annunciator System EP 5967
Display Unit EH 5990
Display Unit EH 5991
Display Unit EH 5994
Display Unit EH 5995
Text display unit EH 5996
Fault Annunciator System EH 9997
Test and Indication Panel UP 5862
Test and Indication Panel UP 5864
Softstarter with softstop UG 9019
Softstarter IL 9017
Softstarter with softstop IL 9017/300
Softstarter SL 9017
Softstarter BA 9010
Softstarter With Softstop BA 9018

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Dold tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Xem thêm: Mô đun chuyển mạch Dold tại Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá