Di-Soric tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp thiết bị cảm biến tiệm cận Di-Soric tại Việt Nam

di-soric-tai-viet-nam
Di-Soric tại Việt Nam

Model sản phẩm cảm biến Dinel Việt Nam:

INS-M08-B01NO-2C
INS-M08-B01PO-2C
INS-M08-B01NO-T3
INS-M08-B01PO-T3
INS-M08-B01NS-2C
INS-M08-B01PS-2C
INS-M08-B01NS-T3
INS-M08-B01PS-T3
INS-M08-B02NO-2C
INS-M08-B02PO-2C
INS-Q08-B02NO-T3
INS-Q08-B02PO-T3
INS-Q08-B02NS-2C
INS-Q08-B02PS-2C
INS-Q08-B02NS-T3
INS-Q08-B02PS-T3
INS-Q08-B02NO-T3
INS-Q08-B02PO-T3
INS-Q08-B02NS-2C
INS-Q08-B02PS-2C
INS-Q08-B02NS-T3
INS-Q08-B02PS-T3
IRB 10 NS-B3
IRB 10 PS-B3
IRB 15 NS-B3
IRB 15 PS-B3
IRB 20 NS-B3
IRB 20 PS-B3
IRB 27 PS-B3
IR 6 NSOK-IBS
IR 6 PSOK-IBS
IR 10 NSOK-IBS
IR 10 PSOK-IBS

IR 15 NSOK-IBS
IR 15 PSOK-IBS
IR 20 NSOK-IBS
IR 20 PSOK-IBS
IR 25 NSOK-IBS
IR 25 PSOK-IBS
IR 35 NSOK-IBS
IR 35 PSOK-IBS
IR 50 NSOK-IBS
IR 50 PSOK-IBS
IR 100 NSOK-IBS

IR 100 PSOK-IBS
IR 150 PSOK-IBS
IRD 6 NSOK-IBS
IRD 6 PSOK-IBS
IRD 10 NSOK-IBS
IRD 10 PSOK-IBS
IRD 15 NSOK-IBS
IRD 15 PSOK-IBS
IRD 20 NSOK-IBS
IRD 20 PSOK-IBS
IRD 25 NSOK-IBS
IRD 25 PSOK-IBS
IRD 35 NSOK-IBS
IRD 35 PSOK-IBS
IRD 50 NSOK-IBS
IRD 50 PSOK-IBS
IRD 100 NSOK-IBS
IRD 100 PSOK-IBS
IRD 150 NSOK-IBS
IRD 150 PSOK-IBS
IRDB 4 NSOK-IBS
IRDB 4 PSOK-IBS
IRDBD 4 NSOK-IBS
IRDBD 4 PSOK-IBS
IRDB 6 NSOK-IBS
IRDB 6 PSOK-IBS
IRDBD 6 PSOK-IBS
IS 70 NSK-TSSL
IS 70 PSK-TSSL
IS 70 NSLK-K-BS
IS 70 PSLK-K-BS
ISDP 70 NSK-TSSL
ISDP 70 PSK-TSSL

ISDP 70 NSLK-K-BS
ISDP 70 PSLK-K-BS
MZEC 3.7 PS-K-IBS
MZEC 3.7 PS-K-TSSL
MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSL
MZEC 3.7 PSL
MZEC 3.7 VNS-K-B3
MZEC 3.7 VNS-K-T3
MZEC 3.7 VNS-K0.6-T3
MZEC 3.7 VPS-K-B3
MZEC 3.7 VPS-K-T3
MZEC 3.7 VPS-K0.6-T3
MZEC 4.0 PS-K-IBS
MZEC 4.0 PS-K-TSSL
MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL
MZEC 4.0 PSL
MZEC 9-18 PSL
MZEC 9-18 PSL-K-TSS
MZEC 9-26 PSL
MZEC 9-26 PSL-K-TSS
MZERT 17 PSK-TSSL
MZERT 20 PSK-TSSL
MZERTI 20 PSK-TSSL

MZET 25 PSK-K-IBS
MZET 25 PSK-K-TSSL
MZET 25 PSK-K0.6-TSSL
MZET 25 PSLK
MZET 28 PSK-K-IBS
MZET 28 PSK-K-TSSL
MZET 28 PSK-K0.6-TSSL
MZET 28 PSLK
MZET 9-25 POL-K-TSS
MZET 9-25 PSL
MZET 9-25 PSL-K-IBS
MZET 9-25 PSL-K-TSS
MZET 9-25 PSL-K0.5-TSS
MZEK 25 PSK-K-IBS
MZEK 25 PSK-K-TSSL
MZEK 25 PSK-K0.6-TSSL
MZEK 25 PSLK
MZES 25 PS-K-TSSL
MZES 25 PSL
MZES 3.9 PS-K-TSSL

MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL
MZES 3.9 PSL
MZEKS 25 PS-K-TSSL
MZEKS 25 PSL
OGUTI 002 FP3K-TSSL
OGUTI 002 G4K-TSSL
OGUTI 002 P3K-TSSL
OGUTI 002 PN3K-TSSL
OGUTI 005/50 FG3K-TSSL n
OGUTI 005/50 G3K-TSSL
OGUTI 005/100 FP3K-TSSL
OGUTI 005/100 P3K-TSSL
OGUTI 005/100 PN3K-TSSL
UGUTI 6/70 G6-B5
UGUTI 6/70 G6-RB5

KSSTI 400 FG3K-TSSL
KSSTI 400 G3K-TSSL
KSSTI 600 FG3K-TSSL
KSSTI 600 G3K-TSSL
KSSTI 1000 FG3K-TSSL
KSSTI 1000 G3K-TSSL
KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS
KSSTI 600/80 FG3LK-IBS
KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBS
KSSTI 1000/80 FG3LK-IBS
KNS M08KM 2B G3-2R
KNS M08KM 2B G3-T3
KNS M8M 02B G3-2R
KNS M8M 02B G3-T3
KNS M08KM 3N G3-2R
KNS M08KM 3N G3-T3
KNS M8M 03N G3-2R

KNS M8M 03N G3-T3
KNS M12M 04B G3-2R
KNS M12M 04B G3-B3
KNS M12KM 4B G3-2R
KNS M12KM 4B G3-B3
KNS M12KM 8N G3-2R
KNS M12KM 8N G3-B3
KNS D6.5KM 2B G3-2R
KNS D6.5KM 2B G3-T3
KNS D6.5KM 3N G3-2R
KNS D6.5KM 3N G3-T3
KNS D6.5M 02B G3-2R
KNS D6.5M 02B G3-T3
KNS D6.5M 03N G3-2R
KNS D6.5M 03N G3-T3
KDCT 6.5 V 02 G3-3
KDCT 6.5 V 02 G3-4
KDCT 6.5 V 02 G3-T3
KDCT 6.5 V 02 G3-T4
KDCT 08 V 02 G3-3
KDCT 08 V 02 G3-4
KDCT 08 V 02 G3-T3
KDCT 08 V 02 G3-T4
KDCT 08 V 03 G3-T3
KDCT 08 V 03 G3-T4
KDCT 12 V 04 G3-4

KDCT 12 V 04 G3-B4
US 08 M 100 G3-T4
US 12 M 150 FB G3-B4
US 12 M 150 FB IU-B4
US 12 M 200 G3-B4
US 12 M 200 IU-B4
US 12 M 400 G3-B4
US 12 M 400 IU-B4
Connector M12, 4-pin
US Q12 M 200 G3-T4
US Q12 M 200 IU-T4
US Q12 M 400 FP G3-T4
US Q12 M 400 G3-T4
US Q12 M 400 HP G3-T4

US Q12 M 400 IU-T4
US Q12 M 400 R G3-T4
US Q12 M 400 XP G3-T4
US 18 M 800 G3-B4
US 18 M 800 IU-B4
US 18 M 1500 G3-B4
US 18 M 1500 IU-B4
US 30 M 3000 G3-B4
US 30 M 3000 IU-B4
US 30 M 6000 G3-B4
US 30 M 6000 IU-B4
USGT 30/8 U-B4
USGT 40/13 U-B4
USGT 60/8 U-B4
USGT 70/13 U-B4
USGT 30/8 I-B4
OKTTI 55 M 30 FG3LK-IBS
FSB 10 M G1-B8

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Di-Soric tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

Tel: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Xem thêm: Cảm biến siêu âm Di-Soric tại Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá